.

.

بغض

پنجشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۵ ب.ظوقتی همسنگرات دونه دونه شهید میشن، تازه میفهمی رزمنده هایی که از شهدا جا موندن چه حالی دارن..

مصطفی منتظر اولین فرزندش بود که ر ف ت . . . .

+


۹۴/۰۹/۱۹